Rámcové okruhy témat BP a DP

Aktuální rámcové okruhy témat pro bakalářské a diplomové práce – Václav Lohr

Pro akademický rok 2016/17 nabízím následující rámcové okruhy témat BP a DP:

  • Analýza sociálních sítí
  • Bezpečnost internetu věcí (IoT)
  • Hacking a útoky v online prostředí a obrana před nimi
  • Ochrana osobních údajů v online prostředí
  • Optimalizace elektronického obchodu
  • Použitelnost webových aplikací
  • PPC a remarketing na Facebooku a v Google AdWords
  • SEO a UX – optimalizace pro vyhledávače a user experience
  • Sociální média v podnikové praxi

Je ale možné se domluvit i na jiných tématech – hlavní je, aby měla přínos.

nabízené rámcové okruhy témat BP a DP

Kompletní přehled obhájených bakalářských a diplomových prací, které jsem vedl.

Wordcloud názvů obhájených prací, které jsem vedl

Co dál, pokud jste si vybral(a) a chcete psát bakalářskou, nebo diplomovou práci u mne?