Vždycky se najde něco, co se dá zlepšit

Stránky zlepšit.cz jsem založil pro sebe i pro ostatní, kteří chtějí něco zlepšovat a nebojí se pro to něco udělat.

 

Zajímají mne bakalářské a diplomové práce u Václava Lohra

V listopadu a prosinci začíná maraton bakalářských a diplomových prací.

Celé kolečko trvá necelý rok a půl a je rozfázováno do několika částí.

Postup (harmonogram) tvorby práce

Harmonogram pro 2. ročník bakalářského studia v případě bakalářské práce, resp. 1. navazující ročník studia pro diplomovou práci.

Předposlední ročník studia

DeadlineCíl
listopad (DP) / prosinec (BP)Konkurz (přihlašování přes UIS)
Před konkurzem vyplňte, prosím, dotazník k zadání.
leden – únorZadání práce
1. zápočet (při dokončení do března)
březenWorkshop (viz Volitelný workshop)
březen – červenRešeršní část
alternativně 1. zápočet (při dokončeném zadání a alespoň 10 stran rešerše)
červenec – záříPraktická část

Při nezískání prvního zápočtu do konce června může být ze strany vedoucího studentovi pro nečinnost ukončeno vedení práce!

Příklad harmonogramu

Harmonogram dokončení práce (poslední ročník studia)

Harmonogram pro 3. ročník bakalářského studia v případě bakalářské práce, resp. 2. navazující ročník magisterského studia pro diplomovou práci.

DeadlineCíl
říjenKontrola plnění – zaslat práci e-mailem a objednat si konzultaci
listopadDokončení práce
prosinecPříprava prezentace, registrace na seminář KIT
ledenWorkshop – předložit prezentaci a odprezentovat
(případně na konzultaci)
leden / únorKatedrový seminář KIT (2. zápočet)
povinná účast!
březenOdevzdání práce
(BP do 15.3., DP do 31.3.)
Tip: Nechte si doplnit nedělitelné mezery

Vychází-li den odevzdání práce na víkend, je třeba ji odevzdat nejpozději v pátek do 12:00 před daným termínem.

Práce se odevzdává nejprve elektronicky, následně (do termínu) také tištěná, ve 2 vázaných výtiscích + 4 teze na sekretariát katedry. Nezapomeňte tištěnou verzi před odevzdáním podepsat.