Vždycky se najde něco, co se dá zlepšit

Stránky zlepšit.cz jsem založil pro sebe i pro ostatní, kteří chtějí něco zlepšovat a nebojí se pro to něco udělat.

Cena rektora za vynikající diplomovou práci - PEF ČZU

V listopadu a prosinci začíná maraton bakalářských a diplomových prací.

Celé kolečko trvá necelý rok a půl a je rozfázováno do několika částí.

Postup (harmonogram) tvorby práce

Harmonogram pro 2. ročník bakalářského studia v případě bakalářské práce, resp. 1. navazující ročník studia pro diplomovou práci.

Předposlední ročník studia

DeadlineCíl
listopad (DP) / prosinec (BP)Konkurz (přihlašování přes UIS)
Před konkurzem vyplňte, prosím, dotazník k zadání.
leden – únorZadání práce
1. zápočet (při dokončení do března)
březenWorkshop (viz Volitelný workshop)
březen – červenRešeršní část
alternativně 1. zápočet (při dokončeném zadání a alespoň 10 stran rešerše)
červenec – záříPraktická část

Při nezískání prvního zápočtu do konce června může být ze strany vedoucího studentovi pro nečinnost ukončeno vedení práce!

Příklad harmonogramu

Harmonogram BP/DP

 • listopad až prosinec – konkurz
 • leden až únor – zadání práce
 • březen – workshop
 • březen až červen – rešeršní část
 • červen – první zápočet
 • červenec až září – praktická část
 • říjen – kontrola plnění
 • listopad – dokončení práce
 • prosinec – příprava prezentace
 • leden – workshop
 • únor – katedrový seminář, 2. zápočet
 • březen – odevzdání práce

Harmonogram dokončení práce (poslední ročník studia)

Harmonogram pro 3. ročník bakalářského studia v případě bakalářské práce, resp. 2. navazující ročník magisterského studia pro diplomovou práci.

DeadlineCíl
říjenKontrola plnění – zaslat práci e-mailem a objednat si konzultaci
listopadDokončení práce
prosinecPříprava prezentace, registrace na seminář KIT
ledenWorkshop – předložit prezentaci a odprezentovat
(případně na konzultaci)
leden / únorKatedrový seminář KIT (2. zápočet)
povinná účast!
březenOdevzdání práce
(BP do 15.3., DP do 31.3.)
Tip: Nechte si doplnit nedělitelné mezery

Vychází-li den odevzdání práce na víkend, je třeba ji odevzdat nejpozději v pátek do 12:00 před daným termínem.

Práce se odevzdává nejprve elektronicky, následně (do termínu) také tištěná, ve 2 vázaných výtiscích + 4 teze na sekretariát katedry. Nezapomeňte tištěnou verzi před odevzdáním podepsat.