Zápočty za BP/DP

Za co lze získat zápočet za bakalářskou nebo diplomovou práci?

Podmínky jednotlivých vedoucích jsou stanoveny různě, ale u mne jsou podmínky získání jednotlivých zápočtů následující:

  • První zápočet je za schválené zadání. (Pokud je schváleno ve včasném termínu. V případě nesplnění včasného termínu se co nejdříve informujte o dalším postupu.)
  • Druhý zápočet je za účast na povinném katedrovém semináři.
  • Třetí zápočet je za odevzdání předem konzultované práce. (Vyjadřuje souhlas vedoucího s obhajobou práce.)