Podmínky zkoušky ICT pro manažery

Zkouška je složena ze dvou částí – z části písemné a ústní.

Písemná část zkoušky

Písemná část je zkouškový test, který proběhne v době vypsaného termínu zkoušky v systému Moodle (Zkouškový test). Podmínkou je mít zápočet (alespoň 60 bodů). Ústní zkoušení proběhne následně, nejpozději však do 48 hodin – v hodinách uvedených u termínu zkoušky. Ústní zkoušení může být ukončeno i dříve, pokud je prázdná online čekárna (viz níže).

Minimum pro splnění zkouškového testu je 60 bodů. V případě nesplnění testu je výsledek zkoušky nevyhověl.

Ústní část zkoušky

Ústní část zkoušky proběhne online prostřednictvím systému Google Meet. Přístup je možný přes webový prohlížeč na desktopu a na mobilu přes mobilní aplikaci Google Meet.

  • Ústní části zkoušky se mohou zúčastnit všichni, kteří úspěšně absolvují písemný test a jsou přihlášeni na zkouškový termín.
  • V době vyhrazené pro ústní zkoušení bude možné se zařadit do online čekárny pro ústní zkoušení.
  • O odkazu na zkouškovou místnost bude student informován v termínu ústní zkoušky e-mailem, případně notifikací nebo odkazem přímo v online čekárně.
  • Ústní zkouška probíhá živě, po celou dobu zkoušení se zapnutou kamerou a mikrofonem. Nedostavení se k ústní zkoušce bez uznatelné omluvy je klasifikováno známkou nevyhověl.

Online čekárna pro ústní zkoušení

Online čekárna pro ústní zkoušení je dostupná z adresy https://zlepsit.cz/vaclavlohr/meet/. Po zadání e-mailové adresy je student zařazen do pořadí čekání a průběžně informován o aktuálním pořadí a předpokládané zbývající době čekání. Předpokládaná doba čekání se může kdykoli změnit, proto je nutné být připraven alespoň s dvacetiminutovým předstihem před průběžně zobrazovaným předpokládaným časem ústního zkoušení a vždy, pokud je vaše pořadí v čekárně menší nebo rovno 5.

  • Po vyzvání (zaslání informace o umožnení vstupu do online zkouškové místnosti) je student povinen se online dostavit do 5 minut. V případě nedostavení se včas může student v čekárně ztratit pořadí a být přesunut na konec fronty.
  • Při opakovaném nedostavení se, nebo po uplynutí doby vyhrazené pro ústní zkoušení, bude student z fronty vyřazen a klasifikován známkou „nevyhověl“. V případě opakovaných technických problémů řešte situaci ihned se zkoušejícím telefonicky (Václav Lohr – 734170772).