Sociální média na PEF ČZU – jak se přihlásit?

Sociální média na PEF ČZU je nepovinný, volitelný předmět nad rámec běžné výuky vyučovaný v letním semestru. V předmětu Sociální média se zabýváme:

 • sociálními sítěmi a médii,
 • teorií sociálních sítí,
 • copywritingem,
 • řízením sociálních sítí,
 • user experience,
 • aplikací sociálních sítí ve firmách,
 • měřením, reklamou,
 • zajímavostmi a aktualitami.

Jak se přihlásit?

Běžně se přihlašuje na volitelné předměty na další rok v dubnu. Výhodou předmětu Sociální média je, že je možné se přihlásit i později – a to až do začátku výuky, tedy konkrétně do druhého týdne v letním semestru.

 1. Vyplňte online přihlášku k zapsání do předmětu a kontaktujte garanta – ideálně přes Messenger @vaclavlohr.
 2. Stáhněte si žádost o zapsání předmětu na PEF ČZU.
 3. Vyplňte stažený dokument svými údaji, vytiskněte a podepište jej.
 4. Zašlete scan (nebo kvalitní fotku dokumentu) garantovi předmětu k podpisu (Ing. Václav Lohr, Ph.D., PEF, lohr@pef.czu.cz).
 5. Orazítkování na sekretariátu katedry (Melanie Suchá, PEF, dveře E342) zajistí garant předmětu a předání na studijní oddělení sekretariát.
 6. Studijní oddělení vám následně zapíše předmět do systému.

Sociální média

Žádost o zapsání předmětu Sociální média na PEF ČZU

📜 Ke stažení: ⬇ Žádost o zapsání předmětu Sociální média

Kdy seženete garanta předmětu Sociální média v kanceláři?

V období mimo COVID to nějak půjde, ale časově to lze těžko říci – během dne se tam vyskytuji průběžně celý den, takže pokud mne neseženete, nechte mi žádost na stole, já ji podepíši a zastavte se za hodinu nebo za dvě a věřím, že to vyjde. V práci jsem každý den „od rána do večera“. 🙂

Nicméně nejlepší je asi napsat mi zprávu.

Pokud by s tím byl přeci jen problém, ozvěte se mi na mobil 734170772. Děkuji.

Sledujte také předmět Sociální média PEF ČZU na Facebooku

👍 https://www.facebook.com/socialnimed

Zajímá vás charakteristika a sylabus předmětu?

Cílem předmětu je rozvinout znalosti studentů o sociálních médiích a sociálních sítích a připravit studenta k jejich efektivnímu využívání v oblasti informačních technologií s důrazem na řízení a marketing. Předmět vytváří předpoklady pro účelné využívání sociálních médií a s nimi spojených technologií v návazných odborných předmětech se zaměřením na podnikovou praxi. Předmět je určen především studentům ekonomicko-manažerských oborů (Podnikání a administrativa, Provoz a ekonomika). Předmět reaguje na stále se vyvíjející požadavky na absolventy v oblasti moderních technologií a zaměřuje se na dynamickou oblast sociálních médií a sociálních sítí v širším kontextu a napomáhá zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.

Kompletní sylabus předmětu najdete v UISu.

Chcete vědět cokoli dalšího o sociálních médiích? Přihlaste se na konzultaci.