Bakalářské a diplomové práce

👍 Témata bakalářských a diplomových prací

Témata prací je možné vybírat prostřednictvím portálu UIS.

Zajímá vás, jaké téma si u mne můžete vybrat? Prohlédněte si aktuální rámcové okruhy témat pro bakalářské a diplomové práce.

 

obecné schéma postupu tvorby bakalářské nebo diplomové práce

Princip volby témat

Volba témat BP a DP probíhá v UISu. Zájemci se účastní konkurzu 🙋‍♂️🙋‍♀️ – v případě, že nemají možnost se zúčastnit konkurzu a omluví-li se, domluvíme se na náhradním termínu setkání. V případě diplomových prací by to mělo proběhnout dříve, než začne volba prací bakalářských. V případě bakalářských prací by to mělo proběhnout do konce prosince. Po úspěšném přijetí studenta na konkurzu následuje vypracování zadání.

Zadání práce

Vypracování zadání provádí student, vedoucí do něj přispívá svými připomínkami a řídí změny. Vedoucí nakonec zadání také schvaluje. Schválení zadání je nutné provést v průběhu letního semestru – proto je nejlepší mít zadání dokončené ještě v průběhu zimního zkouškového období. Přečtěte si podrobněji, v čem celá tvorba zadání práce spočívá.

Jak vytvořit zadání práce?

Volitelný workshop 

V březnu, kdy již pilní studenti mají schválené zadání, se osvědčilo uspořádat volitelný workshop. 👨‍🏫🖥👨‍💻👩‍💻💻 Workshop probíhá jako celodenní (cca 4-6 hodin) setkání, na němž se studenti, kteří u mne píší práce učí tvořit rešerše a hledat odborné články. 🕵️‍♀️📚🕵️‍♂️Využity jsou při tom univerzitou placené databáze dostupné prostřednictvím adresy infozdroje.czu.cz. Tento workshop je zcela dobrovolný, ale velmi pomáhá tvorbě rešeršní části bakalářských a diplomových prací. O termínu konání jsou studenti informování e-mailem.

Rešeršní část 🔍

Následuje samotná tvorba bakalářské či diplomové práce. 🗂 V jejím průběhu je možné kdykoli tvorbu konzultovat – lze si rezervovat konzultaci prakticky na jakýkoli den. Důležité je citovat všechny použité zdroje 🗞 a pro přehlednost doporučuji využívat a spravovat reference přímo ve Wordu. Jednoduché pravidlo, které uplatňuji na počet zdrojů je, že by jich mělo být nejméně tolik, kolik je celkový počet všech stran práce. U BP tedy alespoň 40, u DP nejméně 80. Čím více je zdrojů, tím lépe.

📖 Wikipedie a sekundární zdroje

Vzhledem k tomu, že Wikipedie je encyklopedií, která cituje jiné zdroje a sama není primárním zdrojem informace, je nutné používat původní primární zdroje. Není vyloženě zakázáno používat Wikipedii, ale citovat je nutné zdroj odkud informace pochází – a to sama Wikipedie není. (Tedy neměla by být. Pokud je, tak je to špatně.)

📘 První zápočet za bakalářskou nebo diplomovou práci

Studenti získávají zápočet ve chvíli, kdy je vedoucím schváleno zadání práce. ✔️ Někteří vedoucí chtějí vidět i část práce hotové – na tom já netrvám. Schválení zadání by mělo proběhnout opravdu nejpozději v červnu. Krajní možnost je až září, ale není vhodné to nechávat na poslední chvíli – mohou nastat nemoci, dovolené a podobně a tak vše raději vyřešte nejpozději v červnu se zkouškami. (To neznamená, že byste neměli mít zadání hotové již na začátku roku – aspoň je pak ještě možnost si jej projít znovu a před schválením si být jist(a), že je v pořádku.)

✍️ Praktická část práce

Praktická část by neměla chybět ani u bakalářské práce – u diplomové práce je naprosto nutná. Je dobré, pokud je součástí praktické části nějaká zajímavá analýza, když si studenti seženou data a informace z různých firem, když aplikují postupy, které předtím popsali s teoretické části.

Praktická část práce vychází z teorie a je nutné vše, co je prakticky využíváno také usadit do teorie bakalářské/diplomové práce. Metody, postupy, použité zdroje, způsob získání dat a podobně – to vše je potřeba nejprve popsat teoreticky. Proto logicky vychází, že teoretická část práce by měla být delší, než část praktická. U praktické části je možné, že vzniknou například nějaké rozsáhlé výpočty, velké tabulky s daty, nebo něco podobného, co bude svým rozsahem překračovat přiměřené meze. ✂️ Pokud nepůjde o nezbytně nutné informace, respektive výsledky, doporučuji průběžné dílčí výsledky přesunout do příloh práce. Tak, aby byly dostupné pro případ podrobnějšího zájmu či kontroly, nikoli však, aby překážely při čtení práce.

🔜 Odevzdání a prezentace – blížíme se do finále

Začne poslední rok vašeho současného studia, měli byste mít práci skoro hotovou a nejpozději v říjnu byste se měli ozvat vedoucímu s tím, že nesete ukázat své dílo. 📝 Nastanou jistě nějaké otázky co a jak ještě upravit, je možné, že máte něco nedotažené a proto se přihlaste raději dříve než později. Po kontrole plnění budete mít ještě měsíc čas na to práci dokončit a pomalu se začít připravovat na její obhajobu. Počítejte s tím, že na psaní práce od prosince už opravdu mnoho času nebude. V prosinci byste měli začít s přípravou prezentace. Ta se vám bude hodit na povinném katedrovém semináři.

Povinný katedrový seminář KIT PEF 🤺

Seminář se pro bakalářské práce koná na ČZU, pro práce diplomové se koná ve Všeradicích. Přihlašování na seminář probíhá přes stránky katedry a o jeho otevření jsou studenti informování e-mailem.

Za co získám zápočty?

🎲 Celý postup v kostce

Chcete si vše prohlédnout schématicky? Vidět harmonogram postupu plnění bakalářské nebo diplomové práce? Pokračujte na harmonogram.

Zobrazit celý harmonogram BP/DP