Co se nesmí objevit v bakalářské / diplomové práci

Zakázané formulace, které za žádnou cenu nechci vidět v bakalářské nebo diplomové práci, shrnuji a postupně aktualizuji v tomto seznamu.

Autor práce nesmí hodnotit svůj výkon

„To vše, bylo dle mého názoru splněno.“ – zcela vypustit

„Diplomka“ není naučná literatura

„řadíme, najdeme, dostáváme, oslovíme, sdělíme, …“ – nahraďte trpným rodem (se řadí, lze nalézt, …)

Přiblížit čtenáři

Cílem práce není něco někomu přibližovat, ale odborně definovat. Proto nepište, že chcete „přiblížit čtenáři“ – směřujte obsah odborné veřejnosti, buďte přesní, ověřujte a definujte.

Dalším úlovkem z předkládaných zadání práce je věta: „budou čtenáři ukázány a vysvětleny pojmy„. O čtenáři do zadání nic nepište, cílem není nic ukázat ani vysvětlit.

Příliš obecný a nic neříkající název práce

Práci je třeba nazvat tak, aby z toho bylo patrné, co bude obsahovat. Název práce není dogma, takže je možné jej před schválením zadání upravit.

Pokud je název práce například Analýza sociálních sítí, předpokládám, že autor zpracovává metodu analýzy. Chcete-li se zaměřit na konkrétní použití metody, rozšiřte název třeba na „Analýza sociálních sítí ve vybraném podniku“ a podobně.

Popsat, charakterizovat, představit

Cílem práce nemůže být něco popsat. Stejně tak „charakterizovat“ nějaký pojem nebo oblast zkoumání není dostatečný cíl a „představit“ už vůbec ne.

Zkuste se zaměřit na podrobnější průzkum tématu a najít vhodné vědecké metody, které použijete.