Jak si připravit prezentaci k obhajobě práce?

Obecný návod na přípravu prezentace k obhajobě bakalářské nebo diplomové práce asi sestavit nelze, protože požadavky různých komisí i různých zkoušejících se mohou lišit. Existují ale určité body, kterými, věřím, že svoji prezentaci nezkazíte. 🤔

Minimální pokyny pro vlastnosti prezentace

 • rozsah max. 7 slidů ❗️
 • 1. slide – název (podle UISu), jméno 🆒
 • 2. slide – cíl práce (podle UISu), bodově, může být zkrácený
 • 3. slide – metodika (podle UISu), opět v bodech
 • 4.-… slide – výsledky praktické části práce
 • poslední slide – závěr 🔚
 • soustřeďte se na porovnání cíle a výsledku

Závěrečný slide

Doplňující komentář od diplomanta Jiřího Ratici (3.3.2019), co dát na závěr prezentace:

„… nestačí mít v závěru uvedeno například „vytvořený chatbot“ (který byl na předešlých 3 slidech představen), nicméně má být konkrétně chatbot popsán. Nebo například „byla vybrána vhodná platforma“ = ŠPATNĚ. Má být uvedena přímo konkrétní platforma (i když opět byla uvedena na předešlých slidech).“

Obecně lze říci, že závěrečný slide by měl vyzdvihnout konkrétní přínos pro odbornou veřejnost (odborné a vědecké teoretické výstupy) – jinými slovy „kam jste posunuli vědu“, a samozřejmě také praktické výstupy, tj. „co konkrétního jste z teoretické části aplikovali.“ A jak, samozřejmě – co je výstupem?

Neopomeňte samozřejmě uvést, jak bylo dosaženo cíle.

Formální náležitosti 🚧

Formality, ale také jsou důležité – zjednodušují čtení, podporují srozumitelnost a přehlednost.

 • nastavte dostatečný kontrast a přiměřeně velké písmo 📄
 • dejte na slajdy čísla 🔢
 • nedávejte víc než 7 řádků na 1 slide

👉 Tip: Pusťte si prezentaci na monitoru a běžte se podívat z daleka, jestli ji přečtete i ze 4 metrů. 👁 Pokud ne, zamyslete se, jestli to není potřeba změnit. (Totéž můžete nasimulovat na mobilu ze dvou metrů…)

Co do prezentace BP/DP nedávat?

 • NEdávat na závěr „děkuji za pozornost“ ❌
 • NEvysvětlujte nikde odborné pojmy / termíny ani detaily teorie ❌
 • NEpoužívejte nikde slova „představit“, „ukázat“, „popsat“, „vysvětlit“, „seznámit čtenáře“… (viz zakázané formulace v BP/DP) ❌
 • NEhodnoťte svůj výkon („povedlo se mi“, „cíl byl splněn“) ❌

Pokud máte nějaký dotaz, napište mi mail, nebo se raději stavte osobně na konzultaci.