Postup zpracování bakalářské/diplomové práce – harmonogram plnění

Celý postup zpracování bakalářské či diplomové práce je schématicky znázorněn následujícím obrázkem a tabulkou.

postup plnění bakalářské či diplomové práce

11-12/2016 Konkurz / přes UIS
01-02/2017 Zadání práce / přes UIS
03/2017 Workshop
03-06/2017 Rešeršní část
06/2017 1. zápočet / rezervace konzultace
07-09/2017 Praktická část
10/2017 Kontrola plnění / rezervace konzultace
11/2017 Dokončení práce / rezervace konzultace
12/2017 Příprava prezentace
01/2018 Workshop
01-02/2018 Katedrový seminář / přihlášení přes kit.pef.czu.cz (v prosinci 2017)
2. zápočet / rezervace konzultace
 03/2018 Odevzdání práce / přes UIS
3. zápočet / rezervace konzultace