Jak v UIS vypadá schválené zadání?

Proces schvalování zadání BP/DP se skládá ze tří kroků:

  1. Schválení zadání BP/DP vedoucím práce.
  2. Schválení zadání vedoucím katedry (pracoviště).
  3. Schválení zadání bakalářské/diplomové práce děkanem.

První krok je zásadní – je třeba mít zadání schválené vedoucím práce. Teprve poté podléhá práce schvalování vyššími instancemi. Po schválení práce vedoucím je možné (za ideálního stavu) získat první zápočet.

Ve chvíli, kdy máte schváleno i děkanem, je poslední zaškrtnutí zelené a tabulka vypadá přibližně následovně:

Průběh schvalování bakalářské/diplomové práce v UIS
Průběh schvalování bakalářské/diplomové práce v UIS

Domluvte se pak s vedoucím, jak pokračovat a kdy vám bude udělen zápočet. Udělení zápočtu si také zkontrolujte v UISu.